טיוטת הצו עומדת לעיון התושבים במחלקת הגבייה בעיריה.  

 

 

צוו ארנונה 2021 (1).pdf