הנחה בארנונה לעסקים

  • תקנות הסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה ) ( תיקון מס' 4 ) התש"ף 2020 קובעת זכאות להנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021 . התקנות נחתמו בתאריך 15.09.2020 על ידי שר הפנים.
  • על פי התקנות , תינתן הנחה של 95% בתשלומי ארנונה עבור בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכח תקנות הסדרים במשק המדינה , וזאת ביחס לנכס לגביו קיימת זכאות להנחה מארנונה .

 

  • עסק הזכאי להנחה יגיש בקשה בטופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים , משרד הכלכלה והתעשייה ( להלן , הסוכנות ) לאחר אישור הזכאות על ידי הסוכנות , הרשות המקומית תקבל את רשימת העסקים הזכאים להנחה והפועלים בשטחה. בהתאם לרשימה זו תזכה הרשות המקומית עסקים אלו בהנחה מארנונה בגין כל נכס שאינו למגורים המוחזק על ידי העסק .

 

  • ועל כן , על כל בית עסק לדאוג להגיש את הבקשה באופן מקוון  דרך אתר רשות המיסים והסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה , ומומלץ לפנות לרו"ח מייצג לזרז את ההליך וקבלת הזכאות בהקדם האפשרי לצורך הענקת ההנחה .

 

קובץ התקנות :  tak-8761 (1).pdf

אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

                                                                                                                                                                                             בכבוד רב

                                                                                                                                                                                           עיריית סחנין