ניתן לעיין בחוקים בלשכת מנכ"ל העירייה או בספרייה העירונית