על התוכנית:

המחלקה לביטחון קהילתי, אחראית ליישום התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות" המופעלת בסחנין משנת 2012 - והינה תכנית מניעתית- חינוכית, העוסקת בהתמודדות עם התנהגות אנטי - חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.

התוכנית מבוססת על מודל עבודה רב-מערכתי ורב תחומי, היא מובלת על ידי ראש הרשות המקומית, בשיתוף עם כל גורמי הרשות השונים, על פי תחומי הפעולה כגון: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, רווחה, אכיפה, פנאי והקשר עירוני רחב.

 

מטרת התוכנית היא הגברת תחושת הביטחון האישי של התושבים, באמצעות הקמת מערך מתואם ואפקטיבי המחבר את כלל המאמצים האזרחיים עם אלו האכיפתיים למיגור תופעת האלימות.

 

חזון התכנית:

יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות האדם, מחד, ומוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא, מאידך.

 

עיקרי התוכנית:

 • התמודדות מערכתית (ברמה יישובית) עם תופעות שונות של אלימות והתנהגות אנטי - חברתית כגון: אלימות רחוב, ונדליזם, עברות איכות החיים, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי ספר, אלימות עבריינית, אלימות במשפחה ועוד.
 • זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות משותפים לתופעות השונות תוך כדי שיתוף פעולה בין הגורמים מהמגזרים השונים.
 • גיוס כל המערכות המתמודדות עם נושא האלימות (חינוך, ספורט, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לקדם את פתרון נושא האלימות בעיר.
 • הקמת מערך עירוני מקיף, בראשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.
 • הטמעת ערכים חינוכיים בקרב האוכלוסייה ברשות.

 

יעדי התכנית :

 • צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות האלימות בעיר.
 • הגברת תחושת הביטחון האישי והמוגנות של תושבי היישוב.
 • ייסוד תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות האלימות.
 • פיתוח מודל להתמודדות יישובית יעילה עם אלימות וטיפול באוכלוסיות יעד מסוגים שונים.
 • ארגון, תיאום אינטגרציה בין כל הגופים הפועלים בנושא.

היחידה פועלת באופן רוחבי, בתיאום עם שאר המחלקות בעירייה, שותפה פעילה ומעורבת בוועדת ההיגוי הרשותית ובוועד ההורים רשותי.

תקציב התוכנית מוגדר ע"י משרד בטחון הפנים והוא עומד על 878,482 ש"ח שנתי עלות השתתפות העירייה הינו 15%, מדי פעם הרשות מקבלת תקציב תוספתי ייעודי לפרויקטים ייחודיים.

 

במחלקה מועסקים :

 • מנהל מחלקה
 • רכזת קהילה
 • עו"ס קהילה
 • רכזי מוגנות בבתי ספר על יסוד
 • מדריכי ספורט ופנאי
 • פקחים עירוניים
 • מוקדנים