החל בשנת 2016 הוחלט בסחנין על פתיחת אזורי הרישום לבתי הספר היסודיים, כחלק מיישום החלטת משרד החינוך בנושא בחירה מבוקרת של בתי ספר.

התוכנית מחזקת את מקומם של ההורים בהחלטה החינוכית, ואת החינוך בעיר על ידי הפעלת תוכנית מערכתית המאפשרת להורים ולתלמידים לבחור את בתי הספר, בהתאם לנטיות התלמיד והגישה של בית הספר והתמחותו.

תאריכי הרישום:

הרישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"א יחל ב 27/1/20 ויסתיים ב 16/2/20

שנתוני הרישום:

רשאים להירשם לכיתות א' ילידי 1/1/2014 – 31/12/2014.

הורים המבקשים להשאיר את ילדיהם שנה נוספת בגן הילדים יבצעו רישום לכיתה א' ובמקביל יפנו לגננת בגן בו לומד ילדם ויודיעו לה על רצונם. הגננת תנחה את ההורים לגבי תהליך הגשת הבקשה.

 

תהליך הרישום:

הרישום מתבצע באגף החינוך בעירייה.
יש למלא את טופס הרישום לכיתה א, ולרשום את בית הספר המבוקש. לטופס הרישום יש לצרף : צילום ת.ז. של הורה אחד, כולל ספח.

 

אופן השיבוץ:

אגף החינוך עושה מאמצים רבים לשבץ את כל התלמידים בבתי הספר, לפי בחירתם. עם זאת, התוכנית כוללת מנגנוני וויסות ובקרה המגדירים את הקריטריונים על פיהם מווסתים את בחירת התלמידים, כדי למנוע עומס בבית ספר אחר, וחוסר תלמידים בבית ספר אחר. מכאן, שלא בהכרח כל התלמידים יקבלו את מה שביקשו. על פי רוב, במקרים אלו, תינתן העדיפות השנייה.

 

קבלת הודעה על השיבוץ:

הודעה על השיבוץ תשלח בדואר ישראל , בחודשים יוני- יולי.

 

הגשת ערר על השיבוץ:

לכל הורה ניתנת האפשרות לערער על תוצאות השיבוץ. את הערעור מגישים בעירייה במועד שיפורסם לאחר קבלת השיבוץ. יש למלא טופס ערעור [קישור לקובץ], ולפרט את סיבות הערעור.

תשובה תשלח בדואר, תשובת הערעור הינה סופית.