הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א יחל ביום ב' 27/1/20 ויסתיים ביום ראשון 16/2/20

לתשומת ליבכם, מחלקת החינוך עברה לבניין העירייה והרישום יתבצע במשרדי המחלקה, בבניין העירייה, קומה 1.

שנתוני הרישום לשנת הלימודים תש"פ:

  • טרום טרום חובה, גילאי 3 – ילדים שנולדו בין התאריכים 1/1/2017 – 31/12/2017
  • טרום חובה גילאי 4 שנים - ילדים שנולדו בין התאריכים 1/1/16 – 31/12/16
  • גן חובה גילאי 5 שנים - ילדים שנולדו בין התאריכים 1/1/15 – 31/12/15

יש לרשום ילדים לגן בכל שנה, גם אם הם לומדים השנה בגן עירוני.

תהליך הרישום:

הרישום מתבצע במחלקת החינוך במועדים המפורסמים, באמצעות טופס בו תתבקשו למלא את פרטי הילד ואת שם הגן והגננת אליו אתם מעוניינים להירשם, לפי אזור מגוריכם.

שימו לב:

  • במידה והורים לא ירשמו את ילדם במועד המיועד לכך, רשאית מחלקת החינוך לרשום ולשבץ אותו בכיתה המתאימה לפי הבנתם.
  • ילד אשר יתברר כי נרשם לגן שלא שייך לאזורו, מחלקת החינוך ראשית להחזיר אותו לאזור הרישום שלו  והודעה תשלח להוריו.

ילדי גן טרום חובה הממשיכים לשנה ב' חייבים גם הם ברישום.

 

מסמכים נדרשים: 

  • תעודת זהות בה מופיע שם הילד אותו בכוונתכם לרשום.
  • תשלום שובר דמי השירות ע"ס 200 ₪ (דמי השתתפות בתכנית קרב 151 ₪, ביטוח 49 ₪ ) אותו קיבלתם בדואר, ניתן לשלם את השובר בבנק הדואר או במחלקת הגבייה בעירייה.

הודעת השיבוץ:

השיבוצים יישלחו בדואר כשבועיים לאחר סיום תקופת הרישום.

הגשת ערר על השיבוץ שקיבלתם:

לכל הורה ניתנת האפשרות לערער על תוצאות השיבוץ. את הערעור מגישים בעירייה תוך שבעה ימים מיו קבלת השיבוץ.  יש למלא טופס ערעור, ולפרט את סיבות הערעור.

תשובה תשלח בדואר. תשובת הערעור הינה סופית.

רישום לתוכנית יוח"א- תוכנית ניצנים

תוכנית יוח"א הנה תוכנית ליום לימודים ארוך לאחר השעה 14:00 ועד השעה 16:00 התוכנית פועלת בכל הגנים, בכל הגילאים.

ההרשמה לתוכנית מתבצעת בנפרד מהרישום לגנים. לאחר קבלת השיבוץ על ההורה להגיע למשרדי הגבייה ברשות ולשלם את שובר התשלום השנתי ליום לימודים ארוך.

יש אפשרות לשלם בטלפון באשראי.

פרטי קשר

אימאן אבו יונס
רכזת גני ילדים
04-6787407
04-6747402