אישור תושב

זכאים לאישור תושבי העיר שכתובתם בתעודת הזהות היא סח'נין.

יש לחדש את האישור מידי שנה.

>> להנפקת אישור תושב נא ללחוץ כאן 

ניתן לקבל אישור תושבות במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה.