למעבר לספר הטלפונים לחצו כאן

מחלקה

טלפון

דוא"ל

ימי עבודה

טלפון עירייה

04-67488888

 

 

לשכת ראש העיר

04-6788801

office@sahknin.muni.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:00

שירות משפטי

04-6788810

salwa@sakhnin.muni.il

ג-שבת -9:00 עד 14:00

הנדסה

04-6743737

mayssam-d@hotmail.com

שני- רביעי- שבת - 8:00-16:00

הנהלת חשבנות

04-6788830

olabasher1@gmail.com

שלישי חמישי ושבת - 8:00-16:00

גבייה

04-6788890

arnona@sakhnin.muni.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:00

חינוך

04-6787400

sakhnin@sakhnin.muni.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:00

רווחה ושירותים חברתיים

04-6787430

sakhnin_revaha@yahoo.com

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:01

 רכש

04-6788846

waelotman@gmail.com

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:02

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

04-6788844

johaina@sakhnin.muni.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:03

רישוי עסקים ושילוט

04-6787419

emad.hmze@hotmail.com

שני- שלישי - רבעי - חמישי - שבת 8:00-16:04

שפ"ע- שיפור פני העיר

04-6787427

sammer@sakhnin.mui.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:05

וטרינר

04-6787418

basheer700@yahoo.com

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:06

יחידת הנוער

להשלים

osama.t9@gmail.com

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:07

מרכז תרבות

04-6788861

MOFAK_KH@014.NET.IL

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 10:00-19:00

ספורט

04-6788806

GHK1953@GMAIL.COM

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:09

ביטחון

04-6788840

moked@sakhnin.muni.il

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:10

ביטחון קהילתי

04-6787429

tarabey78@gmail.com

שני- שלישי - רביעי - חמישי - שבת 8:00-16:11