סח'נין עיר מודרנית וייחודית, יפה וירוקה, בטוחה ומתפתחת, ידידותית לסביבה, שומרת על המסורת החברתית והתרבותית, מושכת תיירות ויזמות, משמשת מוקד תרבות ואומנות, מתאפיינת ברב תרבותיות אידאולוגית ופוליטית, ושומרת על כבוד האדם וחירותו.