מטרת הפרויקט הנה פיתוח הציר המסחרי הפנימי בעיר לצורך עידוד הכלכלה העירונית. במסגרת זו העירייה מסדירה את המדרכות להולכי רגל, חניות ומתחמי חנייה לאורך הציר, שיקום פיזי של תאורה, גינון וריהוט רחוב. כמו כן העירייה יוזמת במסגרת הפרויקט תכנית בניין עיר (תב"ע) להסדרת השימושים ומתן אפשרות לקיום מסחר ושירותים לאורך הציר במסגרת עירוב שימושים. הפרויקט נמצא בתהליך ביצוע.