תהליך רישוי עסקים נועד להבטיח כי עסק הפועל בתחומי העיר, עומד בדרישות החוק 

תחום רישוי עסקים מופקד על יישומו של חוק רישוי עסקים מתוקן תשע''ב 2013, בעיר סח'נין ועל מתן היתרים על פי חוקי העזר העירוניים. התחום מטפל בבקשות לרישוי עסקים. בימים אלו מתקיימת רפורמה בתחום רישוי העסקים, המכוונת להקל על עסקים בתהליך תוך הבטחת העמידה בדרישות החוק.

בדפים אלו תוכלו למצוא מידע חשוב על תהליך רישוי עסקים, טיפים חשובים לפני פתיחת עסק ולפני התחייבות להוצאות ארוכות טווח, מושגים חשובים, מדיניות העירייה ועוד